www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Kacowa recenzja Civ:Revolution
Author Message
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-07-08, 12:14   Kacowa recenzja Civ:Revolution

Mia?em przyjemno?? wczoraj zagrania w Civilization: Revolution na Playstation 3. Zestaw by? zab?jczy: telewizor o przek?tnej por?wnywalnej z moim wzrostem :D g?o?nik?w wi?cej ni? umiem policzy? :oczami: zreszt? zobaczcie sami:(z g?ry przepraszam za jako?? zdj?? w tym materiale, niestety jedyne co mia?em pod r?k? to m?j telefon, a nie da?o si? niestety wykonywa? zrzut?w ekranu na konsoli)

Na ekranie wida? intro Civ:Revolution. Gra kt?r? ogl?da?em jest oficjalnym demo kt?re mo?na za darmo ?ci?gn?? ze strony Sony. Umo?liwia ono granie tylko dwoma przyw?dcami - Kleopatr? albo Cezarem, ograniczona jest bardzo drastycznie civilopedia no i nie mo?na zapisywa? stanu gry. Mimo to na potrzeby obejrzenia mo?liwo?ci gry wystarczy?o :)

Zacz??o si? od intra - poni?ej trzy zrzuty ekranu:A nast?pnie pojawi? si? ekran startowy:Jak wida? jest opcja multi, ale nie mo?na jej na demie przetestowa?. Rozpocz??em wi?c gr?. Pierwsze wra?enie - cukierkowo??, postacie wielkie, gadaj? w jakim? dziwnym narzeczu - nie wiem czy przypadkiem nie po japo?sku. Doradcy wskakuj? z boku na ekran, do?? ?miesznie machaj?c odn??ami. Je?eli jacy? doradcy maj? inne priorytety to si? fajnie przepychaj? - na przyk?ad doradca wojskowy wypycha za ekran doradc? kulturalnego :) Po wej?ciu do wioski barbarzy?c?w wyskakuje z boku taki wielki krzak a z niego murzynek - szef wioski. Generalnie bardzo mi?o i ?adnie to wygl?da.

Co do samej mechaniki gry - mamy jednostki, mamy miasta, mamy granice kulturowe miast. Miasta zak?adaj? osadnicy - co ciekawe inaczej ni? w civ4 w trakcie ich budowy wzrost miasta nie jest wstrzymywany. Nie ma natomiast jednostek robotnik?w, jest to rozwi?zane inaczej: mamy do dyspozycji tylu robotnik?w ile jest ludzik?w w mie?cie, ale robotnicy ci nie s? jednostkami kt?rymi mo?na chodzi? po mapie, tylko po prostu pracuj? na polach wok?? miasta. I tutaj pierwszy zgrzyt - spos?b sterowania na kt?rych polach maj? robotnicy pracowa? nie jest ?atwy, ale wynika to jednak z tego i? steruje si? gr? za pomoc? pada. Mamy wi?c do wyboru kilka predefiniowanych ustawie?: zr?wnowa?one, maksymalizuj jedzenie, maksymalizuj produkcj?, maksymalizuj z?oto oraz ustawienie dowolne gdzie to my mo?emy r?cznie obstawia? kt?re pola maj? by? obstawione robotnikami. Koncepcja jedzenia, produkcji i z?ota (czy te? handlu) jest taka jak w Civ4: zbiera si? je z p?l, jedzenie idzie do spichlerza, po wype?nieniu kt?rego miasto uro?nie o ludzika, produkcja idzie na jednostki, budynki, cudy ?wiata. Z?oto czy te? handel idzie na odkrycia naukowe albo do skarbca (chocia? nie rozgryz?em kt?rym klawiszem si? zmienia suwak nauki).


Jedzonko


Produkcja

W ekranie miasta mo?na wybra? budow? jednostki, cudu lub budynku. O ile zrozumia?em samouczek to zmiana produkcji powoduj? strat? uzbieranych m?otk?w. Ciekawie jest rozwi?zany problem budowy dr?g. Po prostu kupuje si? je za pieni?dze ze skarbca z ekranu miasta. Wybieramy tylko do kt?rego miasta ma i?? droga z tego miasta w kt?rym jeste?my i droga pojawia si? natychmiast. Z tego co zauwa?y?em umo?liwia jedynie szybsze poruszanie si? jednostek.


Ekran miasta

Ruszanie si? jednostkami jest identyczne jak w Civ4 - wojownik rusza si? o jedno pole, konnica o dwa pola, na szczyty g?rskie nie mo?na wchodzi? a galery p?ywaj? tylko przy brzegu. Si?a jednostek jest pokazana obok ikonki mieczyka, nie wiem co oznacza ikonka tarczy, ale domy?lam si? ?e tak jak w Civ1 jest oddzielnie si?a ataku i si?a obrony. Jednostki s? reprezentowane przez trzech ludzik?w, w razie utraty cz??ci si?y w trakcie walki b?dzie tych ludzik?w 2 albo 1, mo?na kaza? jednostce leczy? si? tak jak w Civ4 - omijaj?c tur? i wtedy po dw?ch, trzech turach jednostka wr?ci do pe?ni si?.


Jednostka wojownika

Po wej?ciu do wioski tubylc?w dosta?em karawan? - dzia?a to podobnie do misji Wielkiego Kupca - chodzi po 3 pola a? i nale?y p?j?? tak? karawan? do jak najdalszego miasta i spieni??y? w nim karawan?. Co ciekawe to miasto w kt?rym spieni??amy karawan? r?wnie? dostaje cz??? zysku jako c?o :)

Je?eli wybudujemy 3 jednostki tego samego rodzaju to mo?emy z nich stworzy? armi?. Powoduje to z??czenie tych trzech jednostek i chodzi ju? wtedy dziewi?? ludk?w zamiast 3, maj? o ile pami?tam si?? trzykrotnie wi?ksz? od pojedynczej jednostki.


Moja armia wojownik?w zdoby?a Tenochtitlan

Jak to w civce, s? te? technologie. Jednak sensowno?? i rozbudowanie drzewka tech?w pozostawia wiele do ?yczenia. Przyk?ad poni?ej: odkry?em Obr?bk? Br?zu... spodziewa?bym si? ?e jaki? top?r m?g?ym zrobi?... ale nie, ale nie - w civce mog? u?ywa? zasobu Ryby (+2 ?arcia), szkoli? ?ucznik?w i budowa? koszary :) Nie zauwa?y?em w og?le czego? takiego jak surowce strategiczne. Mo?na jednak nazwa? sobie r?wnin? jako? ?eby by?o bardziej klimatycznie :)


Odkrycie Obr?bki Br?zu

Ka?da nacja zaczyna z jakim? bonusem, m?j Egipt zacz?? z... Cudem ?wiata w mie?cie :) bonusy te s? chyba troch? przesadzone co do jako?ci - w stolicy mia?em od razu Kolosa Rodyjskiego. To spowodowa?o ?e nied?ugo potem urodzi? mi si? Wielki Cz?owiek, pod koniec gry drugi. Mo?na by?o go osiedli? w mie?cie albo u?y? do jakich? dora?nych cel?w, kt?e wyda?y mi si? ma?o sensowne. Zako?czenie gry mo?e si? odby? na r??ne sposoby, mi?dzy innymi: zwyci?stwo przez dominacj? (podbij wszystkich), przez statek kosmiczny, przez kultur? (uzyskaj 20 Wielkich Ludzi).


Pojawienie si? Wielkiego Cz?owieka

Reasumuj?c - to jest civka, nie odm?wi?bym jej tego wielkiego wyr??nienia, poniewa? jest to gra turowa, s? g??wne koncepcje civkowe. Jednak jest to bardzo okrojona civka, za to z pi?knym interfejsem.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Kacowa recenzja Civ:Revolution
LDeska Nowoci ze wiata civ 1 2008-07-25, 11:26
Cola
No new posts Cvi:Revolution - recenzja na podstawie gry
LDeska Nowoci ze wiata civ 0 2007-10-31, 11:41
LDeska
No new posts Recenzja Civ 5 na gildia.pl
LDeska Nowoci ze wiata civ 15 2010-08-07, 11:45
Rudi2
No new posts Recenzja Colonization by Wraith
wraith Gadanie o Civ(4)kowym Graniu 6 2008-10-03, 01:42
LDeska
No new posts Recenzja Civ5 - GameCorner
LDeska Nowoci ze wiata civ 1 2010-08-07, 20:39
Bobek1971

Czas generowania strony : 0.39 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group