www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Umawianie na czwartą rundę 29 styczeń - 4 luty z civru.com
Author Message
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-29, 13:34   Umawianie na czwart? rund? 29 stycze? - 4 luty z civru.com

Oni chc? zagra? pierwsz? gr? na mapie TBG w tygodniu o 19 naszego czasu - kto z dru?yny mo?e w tych godzinach i w kt?rym dniu?
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-30, 10:43   

Ch?opaki - kiedy mo?ecie gra? w tym tygodniu? Oni chc? o 19 naszego czasu w tygodniu, drug? gr? my?l? powinni?my jak zwykle w niedziel? po po?udniu zagra?.

Odno?nie tej drugiej gry. Opracowa?em plan i chcia?bym go przetestowa?. Gramy z dru?yn? kt?ra jeszcze ani razu nie wygra?a, wi?c b?dziemy mogli go doszlifowa?. Og?lnie plan jest taki: doj?? do czerwonych kurtek zanim oni dojd? do kawalerii.

Plan szczeg??owy :)
1. Oni bior? na pewno Piotra (?eby mie? kozak?w) i pewnie go?cia do cudak?w - mo?e nawet Stalina ale raczej nie bo b?d? mieli tylko dwa techy startowe. Chocia? ostatnio wzi?li jako drugiego Bismarcka a on ma te same techy co Piotr i mieli tylko dwa techy startowe: polowanie i g?rnictwo.
2. Je?eli oni wybieraj? taki zestaw to my te? takich co daj? tylko dwa techy startowe: Elka i Wiktoria. Je?eli chcemy mie? wi?cej ni? 2 techy startowe to opr?cz Wiktorii mo?emy wzi?? Piotra. Przy dw?ch angielkach mamy rybo??wstwo i g?rnictwo, a przy angielce i rusku mamy rybo??wstwo, g?rnictwo i polowanie. Wed?ug mnie dla tych 40 buteleczek kt?re kosztuje polowanie nie op?aca si? bra? ruska i jestem za zestawem Elka i Wiktoria (albo Elka i Churchill - czytaj dalej)
3. Oni id? do kawalerii. Omijaj? ku?nie i wszystko do czego s? one potrzebne (nie maj? knecht?w, kusznik?w). Broni? si? katapultami i s?oniami do momentu doj?cia do kawalerii. My znowu nie idziemy w og?le w tradycje wojskowe.

Por?wnanie koszt?w tech?w (pokazuj? tylko te techy, kt?re s? inne w tych ?cie?kach):
Do kawalerii:
Alfabet 300
Literatura 200
Muzyka 600 (dostaj? Wielkiego Artyst?!)
Nacjonalizm 1800
Tradycje Wojskowe 2000
Razem: 4900

Do czerwonych kurtek:
Odlewnictwo 450
Mechanizacja 700
Drukarstwo 1600
Cz??ci Zamienne 1800
Strzelectwo 2400
Razem: 6750

Wychodzi du?o wi?cej, ale w ich ?cie?ce nic nie mo?na dopali? a u nas mo?na z Wielkiego Naukowca dopali? na pewno Drukarstwo. Opr?cz tego mo?na by wzi?? z Liberalizmu Cz??ci Zamienne albo Strzelectwo i wtedy o ile to si? uda, to mo?na mie? du?o szybciej czerwone kurtki ni? oni kawaleri?. Potrzebujemy wtedy 6750 - 1600 - 2400 (+1400 za liberalizm) = 4150 czyli o 750 kolbek mniej.

Por?wnanie si?y jednostek: czerwone kurtki maj? dodatkowo +25% do jednostek konnych i to jest gw??d? programu :) mamy wi?c:
kawaleria:
mog? mie? 4 ?r?d?a punkt?w do?wiadczenia na starcie: koszary, stajnie, teokracj?, wasalstwo. U?ywaj? tylko trzech pierwszy, wasalstwa nie bo maj? biurko w??czone i w sumie maj? wi?c dwie promocje na starcie. Bior? zwykle dwie do si?y (trzeci? zauwa?y?em te? do si?y - dziwne to troch?...) i wychodzi wtedy:
dwie do si?y: 15 + 20% = 18
do si?y i do prochu: 15 + 35% = 20,25
czerwone kurtki:
mo?emy mie? te? dwie promocje bo mamy koszary i teokracj?. Promocj? do jednostek konnych mo?na niestety wzi?? dopiero jako trzeci? - konieczne jest posiadanie albo Si?a II albo uwaga: Musztra II. Tutaj wi?c jest mo?liwe wzi?cie Churchilla kt?ry ma cechy Charyzmatyczny (szybsze promocje i dodatkowe jedno szcz??cie we wszystkich miastach) i Opieku?czy - jednostki ?ucznicze i u?ywaj?ce prochu maj? darmowe dwie promocje: Obrona Miasta I i Musztra I. Dajemy wi?c takiej czerwonej kurtce Churchilla dwie promocje: Musztra II (+1 pierwszy atak -20% do obra?e? grupowych) i Formacja (+25% do jazdy konnej).
Dla Elki i Wiktorii:
dwie do si?y: 14 + 20% (za promocje) +25% (w?asno?? jednostki) = 14 + 45% = 20,3
Dla Churchilla:
Musztra II + Formacja: 14 + 25% (za promocj? Formacja) + 25% (w?asno?? jednostki) = 14 +50% = 21 (i ma dwa pierwsze ataki i -20% do obra?e? grupowych a oni zawsze wal? du?o katapek przed atakami).

Minusy jakie widz?: brak Wielkiego Artysty z Muzyki, brak Literatury a wi?c i Wielkiej Biblioteki. Nie mamy go?cia od cudak?w, wi?c trudno b?dzie zrobi? Piramidy.
Plusy: du?o szybsze ku?nie - oni je robi? jak ju? kawaleri? maj?, wi?c mamy wi?ksz? produkcj?. Mamy knecht?w i kusznik?w, mamy du?o lepiej pracuj?ce chatki (Drukarstwo), tartaki w lasach (Cz??ci Zamienne).

Najbardziej mnie martwi brak cechy z bonusem do cudak?w - Piramidy w tej grze wydaj? mi si? kluczem, bo pozwalaj? na reprezentacj? temu kto generuje Wielkich (to du?o nauki daje, nawet jak generuje si? artyst?w, to ka?dy specjalista - artysta daje 4 kolbki wtedy) a po odkryciu tej jednostki do kt?rej si? idzie pozwalaj? na wprowadzenie Pa?stwa Policyjnego i zwi?kszenie produkcji jednostek o 25%. Mo?e jednak zamiast Churchilla wybra? Quina - on jest charyzmatyczny i ma bonus do cudak?w. Poza tym skoro idziemy po Mechanizacj?, to jego zmutowane kusznicy Cho-Ko-Nu mog? by? bardzo przydatne w atakach w ?rodku gry, gdy oni s? najbardziej nara?eni na nie (jeden gra na pacyfizmie ?eby wielkich robi?).

Dobra, to napiszcie co o tym my?licie - jest sens to testowa? w tym tygodniu czy po prostu szlifowa? ich schemat (wydaje mi si? on nudny wi?c wola?bym to wypr?bowa? - mo?e Meca si? skusisz?) :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
meca xfire: meca10
Helped: 2 times
Age: 34
Joined: 04 Mar 2006
Posts: 2445
Otrzymał 1 piw(a)
podpułkownik  Brązowy order za specjalne zasługi  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2007-01-30, 11:52   

Meca si? nie skusi. Swoj? drog? ju? drugi raz pytasz ch?opak?w kiedy mog? grac w tym tygodniu, a odzew zerowy :(
_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Cola 
WTF?xfire: cola0760
Helped: 10 times
Age: 43
Joined: 31 Jan 2006
Posts: 7565
Piwa: 3/43
Location: z półobrotu
generał dywizji  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2007-01-30, 12:58   

jak nikogo nie b?dzie to mog? zagra?... tylko z kim?? ....no i nie ukrywam, ?e tej pierwszej mapy nie lubi? :P
_________________
:cola:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-30, 13:45   

To pisz kiedy mo?esz - oni proponuj? 19:00 w tygodniu (mapa TBG), druga gra (mapa Inland_Sea) na razie nie wiadomo, ale my?l? ?e w niedziel? zagramy oko?o 16
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7538
Piwa: 45/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2007-01-30, 15:02   

TBG ostatecznie moge w piatek lub sobote.

Plan drugiej gry na angoli uwazam za - no powiedzmy nie za perfekcyjny.
Zaklada on pozycje defensywna i czekanie na atak kozakow - to blad (defensywa) gdyz atakujacy przyjdzie cala armia na jednym kierunku, podczas gdy sily obroncy sa na ogol rozproszone przynajmniej w 2 miejscach.
Wiadomo ze jak zjednoczone sily atakujacego dopadna wojska tylko jednego z graczy broniacych sie to wygraja atakujacy.

Nastepny powazny minus gry na angoli i bycia w defensywie to fakt ze zakladasz Leszek ze bedziesz mial wiecej punktow ( a co jak oni beda ich mieli wiecej?) i dowieziesz zwyciestwo punktowe do konca gry... a co jesli pod koniec gry oni zaloza miasto i rypna tam artyste (albo 2 takie miasta)... nagle pod sam koniec punkty im skacza i musisz atakowac.... atakowac powolnymi jednostaki (czerwone kurtki) to nie to samo co kozakami... po prostu zanim czerwone kurtki sie dotelepia pod miasto przeciwnika, oni na pewno zdaza w tym miescie zgrupowac wojska obu graczy i atak sie odbije - ba jak dostanie jeszcze najpierw katapultami albo dzialami to nie bedzie co z niego zbierac.

Uwazam ze najprostsze metody sa njalepsze - po prostu zrobic kozakow przed nimi, wjechac tymi kozakami i pozamiatac.
Jest to proste, jasne, skuteczne i nieraz juz sprawdzone (na Tobie Leszeku rosjanie to z powodzeniem zastosowali tez i to sie zdaje nie raz).
Moze zamiast szukac jakiejs nowej taktyki w czasie turnieju, to lepiej zagrac cos sprawdzonego, a zabawe w szukanie czegos nowego zostawic sobie na wolne popoludnie...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-30, 15:24   

Peter ja nigdzie nie napisa?em ?e to jest taktyka defensywna. Przy ataku kurtki s? tak samo dobre i to dla ataku s? te moje wyliczenia si?y. Dla obrony s? du?o lepsze dla kurtek bo dostaj? bonusy obronne a kawaleria nie.
Nie jest tak ?e obro?cy broni? si? w dw?ch miejscach - w tego typu grach nowe miasta stawia si? w kierunku przeciwnika i tam si? wrzuca wszystko co si? ma. Nie stawia si? dw?ch miast na przedzie, tylko pojedynczo. Gra?em z nimi na razie 3 razy tak? gr? - raz wygrali?my (ale to si? nie liczy bo w drugiej dru?ynie by? jeden gracz) a dwa razy przegra?em. Nie zdarzy?o mi si? ?eby gracze na takiej mapie atakowali wsp?lnymi si?ami. Zawsze by?y dwa oddzielne fronty, bo ?eby przerzuci? wojska z jednego na drugi potrzeba pewnie z 10 tur, a ca?a gra trwa 170 tur. Gdyby tak kto? chcia? zrobi? to zostanie rozwalony na swoim froncie przez mojego koleg? z dru?yny.
Co do pr?dko?ci jednostek - kawaleria ma 2 punkty ruchu, ale i tak oni ni? chodz? o jedno pole tylko, bo bez katapek i arkebuzer?w nie podchodz? do miast. Wi?c to ?aden argument. W otwartym polu przegrywaj? z kurtkami, w lesie czy na g?rce tym bardziej bo kurtki dostaj? bonusy obronne.
A metoda na kawaleri? wcale nie jest taka najprostsza - pokazywa?em to w ostatnim moim po?cie ?e ostatnio nawet nie wiedzieli?my ?e jest Proch do niej potrzebny. Ile jest jeszcze takich myk?w kt?rych nie znamy a kt?re s? wa?ne - na przyk?ad kt?rych wielkich generowa? ?eby mie? j? szybciej? Chocia? mimo mniejszego GNP w ostatniej grze mieli?my kawaleri? przed nimi, wi?c mo?e i to jest rzeczywi?cie spos?b na nich. Przegra?em tamt? drug? gr? przez ten myk ?e kozacy maj? bonus do walki z jazd? i dlatego mnie rozjecha? - moja kawaleria przegrywa?a z jego.

No i tak na koniec - dla mnie takie odkrywanie nowych sposob?w to jest w?a?nie zabawa na sobotnie popo?udnie. Nie musz? tego turnieju wygra?, to mam by? dobra zabawa :) No i nie pcham si? do grania - je?eli kto? chce zagra? to prosz? bardzo, ale jak wida? nie ma za du?o ch?tnych niestety...

Z terminem zr?bmy tak: um?wi? ich na jutro - ?roda na 19:00 naszego czasu. Wpisujcie si? tutaj kto na pewno jutro mo?e i wy?onimy sk?ad. Przypominam ?e jutro jest gra na mapie TBG, wi?c te rozwa?anie tej gry nie dotycz?. Na niej to tylko Egipt, Zulusi albo inne szybkie akcje :)

-- edycja:
Jak nie b?d? mogli to pi?tek albo sobota mo?e by?. Tylko ?eby nie by?o tak ?e nie mog? w og?le to spr?bujmy jeszcze ze ?rod?. Ostatnio oni nie zagrali w og?le gier...
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7538
Piwa: 45/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2007-01-30, 15:53   

LDeska wrote:
A metoda na kawaleri? wcale nie jest taka najprostsza - pokazywa?em to w ostatnim moim po?cie ?e ostatnio nawet nie wiedzieli?my ?e jest Proch do niej potrzebny.


No jesli najechanie na ikonke kawaleri i przeczytanie co jest wymagane aby ja miec jest takie trudne... bez przesady Leszek.


LDeska wrote:
No i tak na koniec - dla mnie takie odkrywanie nowych sposob?w to jest w?a?nie zabawa na sobotnie popo?udnie. Nie musz? tego turnieju wygra?, to mam by? dobra zabawa


Wiem o tym i dlatego mi tak ciezko z Toba grac. Ty jestes wyluzowany, jak popelnisz blad grasz sobie spokojnie dalej, po przegranej grze idziesz sobie zagrac od razu nastepna nie myslac o tej przegranej zbyt wiele (przynajmniej tak mi sie zdaje)...
Ja sie dobrze bawie jak wygrywam. Do gier turniejowych podchodze skoncentrowany i staram sie zagrac na maxa i nie popelnic bledu.
Odkrywanie nowych taktyk bezposrednio na przeciwniku zawsze konczylo sie w moim przypadku seria porazek.
Uzywajac terminologi wojskowej -nowe taktyki to na poligonie a na wojnie to juz sprawdzone rozwiazania :)
Jak przegram gre to nie zaczynam nowej do czasu az nie ustale dlaczego przegralem i co powinienem zrobic aby tego uniknac w przyszlosci.

LDeska wrote:
Z terminem zr?bmy tak: um?wi? ich na jutro - ?roda na 19:00 naszego czasu.


to moze jednak poczekaj az kazdy z 6 graczy (naszych) zadeklaruje kiedy moze zagrac - bo jak nikt jutro nie bedzie mogl grac a sie pochopnie umowisz to zostaniesz z AI i wtopa z najslabszymi gwarantowana....


LDeska wrote:
Przypominam ?e jutro jest gra na mapie TBG, wi?c te rozwa?anie tej gry nie dotycz?. Na niej to tylko Egipt, Zulusi albo inne szybkie akcje


No jeszcze raz - najpierw niech bedzie wiadomo ze nasi gracze moga grac jutro (ja na pewno nie moge).


Ostatnia uwaga do gry tbg - zagrac 2 x mali, we dwoch od razu warriorami znalesc najblzszego przeciwnika, wynalesc skirmy, przyciac po 2 ludziki w stolicy to by dalo 6 skirmow w 5-6 tur od wynalezienia archerow.
6 Skirmami (+ warriorzy do zmiekczenia obrony) zrobic wjazd na jednego z nich - jak ma slabo broniana stolice to szturm, jak dobrze zabezpieczona to okupacja i kolejna fala skirmow ze scinki lasow tym razem i jak sie da to ze scinki ludzi ponownie...


No krna ze nie mam jak grac no - grrr... albo szmal albo przyjemnosci.... jak sie nikt nie znajdzie do piatku to chcialbym tymi Mali w nich wjechac... mysle ze godzinka (moze nawet pol) by starczylo na taka gre... a tyle to moge poswiecic :P
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cola 
WTF?xfire: cola0760
Helped: 10 times
Age: 43
Joined: 31 Jan 2006
Posts: 7565
Piwa: 3/43
Location: z półobrotu
generał dywizji  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2007-01-30, 18:39   

te? jestem za tym by telepac si? do kawalerii... jest to przej?yste :)

P.S. ja mog? raczej ka?dego wieczorka (tylko musz? wcze?niej wiedzie?)
_________________
:cola:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-30, 19:53   

Ech Peter - zobacz ile czasu po?wi?ci?em na wyszukanie innej drogi, sprawdzenie tech?w potrzebnych, wyliczenia si?y jednostek, sprawdzenie kt?re techy mo?na dopali? a kt?re z liberalizmu wzi?? i w ko?cu kt?rymi nacjami i jakie cechy wybiera?. I dalej my?lisz ?e jak przegram to nie my?l? o tym i gram po prostu nast?pn? gr? :) ?
Chocia? na pewno mniej si? skupiam ni? Ty na wyniku gry, ale te? bardzo si? staram :oczami:
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Peter xfire: peterek
Helped: 12 times
Joined: 31 Dec 2005
Posts: 7538
Piwa: 45/13
generał dywizji  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 13 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo1  I miejsce w Dyplo - Dyplo2  I miejsce w Dyplo - Dyplo8  II miejsce w Dyplo - Dyplo3  III miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - dyplo7  III miejsce w Pucharze KAC - I Puchar KAC  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - IV Puchar KAC  Złoty gracz w demokrację - GwD2-kapitan 
Posted: 2007-01-30, 20:24   

Spoko, spoko Leszek - widomo ze lubisz odkrywac nowe drogi, ale uwazam ze w tym wypadku chcesz wywazc juz otwarte drzwi i:
- grac nacjami finansowymi - kiedy jest troche malo czasu aby rozbujac chatki
- mozna swietnie zagrac wielkimi - chcesz nowe rzeczy odkrywac, to pokombinuj z kolejnoscia wielkich :)
- uwazam ze to zly pomysl testowac nowa strategie bezposrednio na przeciwniku
- starczy wygrac wyscig o piramidy i z wielkich oraz specjalistow dojsc do kozakow jako pierwsi, wtedy na panstwie policyjnym przydrukowac kozakow i niech sie chlopaki martwia co z tym zrobic :) Zanim sie polapia (o ile sie polapia) to zdaza wtopic sporo gier...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Cola 
WTF?xfire: cola0760
Helped: 10 times
Age: 43
Joined: 31 Jan 2006
Posts: 7565
Piwa: 3/43
Location: z półobrotu
generał dywizji  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Wygrany jeden GOTM 
Posted: 2007-01-30, 22:26   

dok?adnie!
poza tym co? mo?e nie wyj?? w taktyce Leszka i co wtedy??

Proponuj? by?cie pomysleli jeszcze nad 1 ?cie?k? : Edu + proch, a z Liberki nacjonalizm (jesli sie uda to wczesniej WB i wtedy przyspieszenie z naukowc?w gotowe, a jak jeszcze masz representation to ju? miodzio i nie ma bata, ?eby wcze?niej mieli Kawalerie... no i go?? z muzyki sie przyda do reprezentacji :) )

czyli jedziesz (opr?cz startowych tech?w - tych absolutnie poza dyskusj? i opcjonalnym wybudowaniu Piramid) CIVIL --> Literatura (WB)+ muzyka (artysta do stolicy) --> EDU --> Proch --> Liber (Nacjonalizm) --> Kawaleria.... jakie? to proste ;)

P.S> jak wybudujesz piramidy to odpada wynajdowanie Monarchii.... oczywi?cie potem idziesz do teologii, ale to ju? wtedy pierwsi Kawalerzy?cie si? buduj?, a do teo idziesz w 1 ture
_________________
:cola:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
meca xfire: meca10
Helped: 2 times
Age: 34
Joined: 04 Mar 2006
Posts: 2445
Otrzymał 1 piw(a)
podpułkownik  Brązowy order za specjalne zasługi  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2007-01-30, 22:29   

A teraz uwzgl?dnij jeszcze w tej taktyce wielkich, kt?rzy rodz? si? na p?czki :)
_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 43
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2007-01-30, 22:29   

To jutro 19:00 gramy - Cola, Meca b?d?cie gotowi ?eby by?o nas 3 jak by jednemu co? wypad?o...
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
meca xfire: meca10
Helped: 2 times
Age: 34
Joined: 04 Mar 2006
Posts: 2445
Otrzymał 1 piw(a)
podpułkownik  Brązowy order za specjalne zasługi  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2007-01-30, 22:30   

Ja w tygodniu odpadam!
_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Umawianie na piątą rundę 12-18 luty z Senat Bezdesyści
LDeska III Turniej civfanatics.ru / III civfanatics.ru tourney 38 2007-03-16, 13:29
LDeska
No new posts Umawianie na trzecią rundę 22-28 stycznia Grandes Colmillos
LDeska III Turniej civfanatics.ru / III civfanatics.ru tourney 14 2007-01-25, 08:43
bombel79
No new posts Umawianie na drugą rundę turnieju 15-21 stycznia Chranitieli
LDeska III Turniej civfanatics.ru / III civfanatics.ru tourney 11 2007-01-16, 14:13
LDeska
No new posts 9 lub 10 luty FFA
Kurumi Forum dyskusyjne FFA 3 2013-02-08, 18:57
Kurumi
No new posts FFA sobota 27 luty
ScoobyDoo Forum dyskusyjne FFA 0 2010-02-27, 21:23
ScoobyDoo

Czas generowania strony : 0.55 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group