www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Moved by: LDeska
2010-09-24, 11:53
2008-05-16
Author Message
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 33
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
genera dywizji  Zoty order za specjalne zasugi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujcy, civilopedia  Brzowy zlotowicz - 2 zloty  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Piwosz – otrzyma minimum 25 piw  Obibok – nie gra od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Mi 2  Przeycie w Dyplo - Dyplo4  Zoty gracz w demokracj - GwD1-admin  Zoty gracz w demokracj - GwD2 
Posted: 2008-05-17, 12:11   2008-05-16

1. Perykles - Bombel
2. Gilgamesz - beny
3. Ragnar - Wraith
4. Wilhelm I - Siewi
5. Lincoln - D@mian
6. Asoka - Lebrok

Zako?czyli?my przed czasem i nowu ja na tym najwi?cej trac?, bo ?miem twierdzi?, ze bym to wygra? :) Sko?czyli?my 35 tur przed ko?cem regulaminowych 100. W tym momencie sytuacja w punktach by?? taka, ?e mi?dzy ka?dym z graczy by?a do?? bezpieczna odleg?o?c kilkuset punkt?w.
Wi?c dlaczego twierdz?, ?e bym to wygra?? Mia?em najwi?ksz? armi?, najwi?ksz? produkcj? i 4 tury do kawalerii :) Gdzie dla moich s?siad?w szczytem armii by? knecht. Bombel co prawda te? by? do przodu w techach, ale co? mi si? wydaj?, ?e w militarnych by? za mn?. Planowali?my razem z Ragnarem rpzewr?ci? podium i wyj?? na dwa pierwsze miejsca. Gdyby?my razem zaatakowali pewnie uda?o by sie.

A teraz o grze:
Wywali?o mnie na ko?cu kontynentu, tak, ?e w zaawansowanym starcie mia?em po?ow? morza i miejsce tylko na 2 miasta, ale za to jakie :) Kupi?em te? dwa sety i sie rozepcha??m. Okaza?o si?, ze jedynym moim s?siadem jest Ragnar, kt?ry zaraz po zakonczeniu pokoju zosta? zaatakowany przez Asok?. Sobie my?l?, mo?e mu tak wjade z drugiej strony, stolice ma przy granicy ze mn?... Ale najpierw postanowi?em dostawi? dwa mista i dorobi? armii, czekaj?c na rzow?j sytuacji. Asoka zaraz zaj?? miasto na granicy ze mn?, czyli takie tr?jnarodowe. Zobaczy??m, ze Ragnar zaczyna zamiata? Asoke, no to na co czeka?, Hyc i ju? miasteczko Asoki moje. Po kilku odbiciach, gdy mia?em ju? ?ucznik?w walijskich, miasto na sta?o wesz?o w moje posiadanie. Potem jescze zabra?em stolic? i dostawi?em tam miasteczko kolejne sobie i tak rozebrali?my Asok?.

Co dziwne, podczas gdy wypowiada?em wojn? Asoce w emografii by?em trzeci w wojsku, a po wykresach widzia?em, ?e obaj walcz?cy s? za mn?... Jest to o tyle dziwne, ze mia?em mo?e z 7 jednostek w tym czasie :P

Perykles zacz?? juz wyra?nie puchn?? (ciekawe kto to? :P ) wi?c postawi?em na rozw?j i stara?em si? dotrzyma? kroku. Na prawd? sz?o mi nie?le, miasta ros?y, techy lecia?y...

Dzi?ki za gr? Panowie

Czuje sie moralnym zwyci?zc?, ale jak jeszcze raz jak mi sko?czycie przed czasem, to sie zdenerwuje ;)
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
wraith xfire: wojtekwrocek
Helped: 3 times
Age: 21
Joined: 23 Jan 2008
Posts: 1504
Piwa: 3/3
Location: Wrocaw
major  Obibok – nie gra od 90 dni  Wygrany jeden GOTM  III miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon 
Posted: 2008-05-17, 13:52   

Sam nie wiem od czego zacz?? pisa? :) Mia?em od pocz?tku taki zam?t, ?e ho ho. ?wie?o z tyrki wr?ci?em, wzi??em prysznic z czego dranie si? naigrywali :P no i do civki, a do tego z dziewczyn? rozmawia?em jednocze?nie na skype i co chwil? kumpel przychodzi? do pokoju i wyci?ga? mnie na imprez? kt?ra by?a na chacie na parterze

Start by? ca?kiem przyjazny, du?o surowc?w, cho? ?adnego do kasy. Postawi?em 3 miasta, z czego jedno rozepcha?em kultur? podw?jnie, ?eby dobrn?? do kamyka, kt?ry znajdowa? si? przy jedynkowym mie?cie asoki na pierwszej kulturze. Tam te? wystawi?em wi?kszo?? wojska bo czu?em ?e to b?dzie punkt zapalny. W pierwszych rundach gry zd??y?em postawi? miasto pomi?dzy Gilgameszem a Asok?. Miasto kt?remu po 3 czy 4 turach zosta?y 3 kratki do obrabiania :orany:

Na wschodzie graniczy?em z Peryklesem, z kt?rym tak jak i z Giglameszem zawar?em tymczasowy pok?j. Na Asok? nie liczy?em, widzia?em co si? dzieje na granicy. Pytanie dotyczy?o tylko kto pierwszy uderzy.

Po 10 turach pokoju, Asoka zaatakowa?. Zdoby? miasto o kt?rym pisa? Beny. Reszt? si? naciera? przez d?ungl? na moje 3 kulturowe miasto. Armie si? star?y, o ile dobrze pami?tam wr?g mia? 3 ax?w, spira i 3-4 katapy i chyba jakie? archy, ja 3 axy, 3 rydwany, 2-3 katapy. Pojedyncze potyczki na przedpolach miasta.

Posi?ki dochodzi?y. Do tego szybko pod??cza?em s?onie. Wyci??em p?? las?w w pa?stwie i p?? ludno?ci by wytrenowa? te bestie. Gr?d broni? si? dzielnie, elefanty i kolejne katapy zd??a?y na pomoc, ale pad? po 5 latach obl??enia i zosta? spalony... Na co nar?d wiking?w zareagowa? pospolitym ruszeniem... i do cholery Ragnar dosta? 4 EXPLORER?W! :rotfl:

C?? by?o robi?, eksplorerzy zacz?li blokowa? le?ne dukty w pa?stwie Asoki. Wr?g przesuwa? si? pod kolejne miasto, stolica zosta?a ods?oni?ta, oddzia?y Asoki znajdowa?y si? od niej trzy czy cztery pola. Do tego wyskoczy? im genera?. Ale na szcz??cie s?oniaste oddzia?y rozgromi?y armi? Indii i przesz?y do kontrnatarcia. Osadnik za?o?y? miasto jedn? kratk? od dawnego bo pole starego ju? by?o zaj?te przez obc? kultur?. Zdobyto miasto Asoki obok kamienia, kt?re spalono i co si? dzieje? Ja ekspolorer?w, a Asoka dostaje jako pospolite ruszenie topornik?w no k....! :P
Do tego jeszcze barbarzy?cy pojawili si? na granicach, 3 oddzia?y spir?w, kt?re wyt?uk?em axami.

I zaraz po spaleniu miasta Gilgamesz zaatakowa?. Dobrze wybra? :P Kumple od kielicha trzymaj? si? razem, mieli?my winko w obu pa?stwach :P Jednostki pada?y i nast?pi? rozbi?r Indii.

Na wschodzie Bombel si? rozr?s? i w momencie kiedy ja mia?em 150 ten mia? 400 nauki ehh. Dostawi?em jeszcze dwa miasta nad oceanem i zrobi?em Kolosa, niestety s?siedzi kreatywni to ?adna przyjemno?? to i z in?yniera zrobi?em kaplic? syksty?sk?. Pod koniec mieli?my zamiar przyatakowa? Bombla, cisn??em w rycerzy, Bombel jednak wyczu? i wyszed? ;)

Beny nie dziwi? si? ?e mia?e? wi?cej woja, w pewnym momencie zosta?o mi 2 rannych ax?w i katapulta :)
Dzi?ki za gr?, niekt?re teksty by?y ?wietne dawno si? tak nie ubawi?em i nie u?mia?em. Draka z Asok? na s?owa by?a przednia :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Siewi xfire: siewi
Joined: 03 Aug 2007
Posts: 925
Location: Lublin
starszy sierant sztabowy  Obibok – nie gra od 90 dni  Przeycie w Dyplo - Dyplo4 
Posted: 2008-05-17, 13:55   

Heh ;)
Wszystko mi?o, tylko zrobi?em pot??ny b??d i doceni?em wagi odci?cia jankesa od ivory, i przez to te pare turek m?g? si? ciesy? i wykupi? te 6 s?oni(czy ile tego by?o), wyprzedzi? mnie z postawieniem miasta na wyspie nad czym r?wnie? bola?em.Ale i tak postawi?em 5 miast, Perykles o pok?j prosi?-ok.Eskadra s?oni w Waszyngtonie by?a jednak jednoznacznym identyfikatorem intencji Linka.Na szcz?scie Link jako? specjalnie nie ?pieszy? si? z atakiem ani mnie nie zami?t?, zbudowa? Marynark? Wojenn?, i do Hagi przenios?em ca?? armi?, zgarn??em muzyk?(1 gnp) i bomba kulturowa tam-genialne to by?o :) .No ale od pocz?tku chyba fux towarzyszy? drogie prezydentowi USA, najpierw rozwali? mi broni?c? si? galer? i trirem?, galer? i trirem?(albo 2 triremami), a potem podci?gn?? t? sw? armi?, mia?em nawet liczniejsz? od niego, ale wtedy Perykles uderzy?.No i Armia Wsch?d zniszczona przez jankesa, Armia Zach?d przez Greka.No i jeden rusza na Utrecht drugi na Amsterdam, ja dowodz? z Roterdamu :] Jak zwykle przeb?aga?em o lito?? Bombla, kt?ry zacz?? histerycznie ??da? Utrechtu-no dobra po??czy?em armi? Gross-Nederland w Amsterdamie, a tam jankesi urz?dzili kolejn? maskr?, miasto przechodzi?o z r?k do r?k(dzi?ki paru ?ucznikom greckim-prezencikowi), a? w ko?cu nie zd??y?em i mi zjara? stolic? :/ Za to odbi?em Hag?, i wten spos?b mia?em te swoje 2 miasta.Nied?ugo za?o?y?em 2 nowe maista i zdoby?em miasto barb?w i rendez vous z wojny.Flota USA gdzie? znikn??a podobnie jak ich werwa.Eskadra admira?a Rudego van Nistelrooy'a wyl?dowa?a pod Waszyngtonem, ale ?e tam walijczycy, to ruszy?em si? jara? Boston-i tu rewolucja :przestraszony: 4 mace l?duj? u jankiesa(eventy...) teoretycznie grek powinien mi przys?a? posi?ki, (chociaz pare woja) to ju? bym doko?czy? jankesa.
Ale z 1 gnp,przemys?u oraz zarcia/popa 2, oraz terenu olbrzymiego, spad?em na ostatnie miejsca przez takie wojny...
_________________
„Tempora mutantur et nos mutamur in illis.” „Czasy si zmieniaj i my musimy zmienia si wraz z nimi” - Lotar I, krl Frankw
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
wraith xfire: wojtekwrocek
Helped: 3 times
Age: 21
Joined: 23 Jan 2008
Posts: 1504
Piwa: 3/3
Location: Wrocaw
major  Obibok – nie gra od 90 dni  Wygrany jeden GOTM  III miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon 
Posted: 2008-05-17, 14:07   

Siewi, Beny oci?ga? si? z atakiem na Bombla na koniec no to jeszcze rycerze wiking?w zacz?li si? ustawia? pod Twoj? zachodni? :P
Last edited by wraith on 2008-05-17, 14:08; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LEBROK xfire: mariuszlebrok
Age: 45
Joined: 26 Feb 2008
Posts: 200
Location: D/SKIERKI/WAWA
modszy chory  Obibok – nie gra od 90 dni 
Posted: 2008-05-18, 10:54   

Pierwszy raz gra?em ffa :) Te jednoczesne tury :przestraszony:

Na pocz?tku nie wiedzia?em za bardzo co kupic za punkty, kt?re mia?em :rotfl:

Tyle tych punkt?w by?o. Nie wiedzia?em o ograniczeniach wyboru. W konsekwencji chyba zosta?o mi 300 niewydanych punkt?w :wstyd:

Ale gra by?a fajna. Od pocz?tku czu?em, ?e Ragnar ma z?e zamiary. Rozpycha? si? kultur? bez opami?tania :[ , postawi? dodatkowe miasto pr?buj?c mnie jeszcze okr?zyc, gromadzi? wojska przy granicy ze mna, a szpiedzy mi donie?li :luka: , ?e na innych granicach nie gromadzi.

To pomy?la?em, ?e lepiej zaatakowac ni? byc zaatakowanym :)

Na jedn? kolejk? przed zako?czeniem czas?w pokoju uda?o mi si? odepchn?c kulturk? jego wojska gromadz?ce si? w bezpo?redniej blisko?ci mojego miasta, a w nast?pnej turze zaatakowa?em. Zdoby?em miasto i ruszy?em na kolejne, kt?re spali?em. Ale op?r Ragnara r?s?. Przejmowa? inicjatyw?. I wtedy WYDARZY?O SI? NAJGORSZE - PODST?PNIE ZAATAKOWA? GILGAMESZ. To przes?dzi?o o mojej kl?sce. P??niej ju? tylko agresorzy dzielili si? hinduskim tortem.

Czekam na kolejne ffa, S? RACHUNKI KRZYWD DO WYR?WNANIA PANIE BENY :ostrzy:

Dzi?ki wszystkim za super gierk?, szczeg?lnie Ragnarowi :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 33
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
genera dywizji  Zoty order za specjalne zasugi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujcy, civilopedia  Brzowy zlotowicz - 2 zloty  Brzowy civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Piwosz – otrzyma minimum 25 piw  Obibok – nie gra od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Mi 2  Przeycie w Dyplo - Dyplo4  Zoty gracz w demokracj - GwD1-admin  Zoty gracz w demokracj - GwD2 
Posted: 2008-05-18, 11:31   

LEBROK wrote:
I wtedy WYDARZY?O SI? NAJGORSZE - PODST?PNIE ZAATAKOWA? GILGAMESZ.

A dlaczego podst?pnie? B?d?c na moim miejscu ka?dy by zaatakowa?. Pytanie tylko czy Ragnara, czy Asok??
Mia?em z trzech stron morze, by?em spokojny o ty?y. Nie mog?em dopu?cic, by Ragnar zjad? Ci?, bo wtedy by?by dla mnie zbyt gro?ny jako s?siad. Wiedz, ?e najpierw mia?em w planach zaatakowa? Ragnara, ale jak zacz?? wygrywa? z Tob?, to zmieni?em zdanie... Jak wida? s?usznie, bo sko?czy?em na drugim miejscu :)

LEBROK wrote:
Czekam na kolejne ffa, S? RACHUNKI KRZYWD DO WYR?WNANIA PANIE BENY

Zawsze i wsz?dzie (nie licz?c 1 vs 1) :P
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Sticky: FFA - rok 2008
LDeska Galeria Chway 4 2010-10-20, 08:49
Forever
No new posts 2008-04-12
Fox Zgaszanie gier do rankingu FFA Civ4 0 2008-04-15, 20:14
Fox
No new posts 07-03-2008 FFA
ale sojusze... :D
borys Zgaszanie gier do rankingu FFA Civ4 6 2008-03-13, 16:40
borys
No new posts 2008-01-14
bombel79 Gry nie zaliczone do rankingu 2 2008-01-15, 12:44
LDeska
No new posts FFA 02 02 2008
Profesor Forum dyskusyjne FFA 3 2008-02-03, 16:02
Lary33

Czas generowania strony : 0.40 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group